25 Aug 2016

Totālās plates adhezīvās kameras izveidošana